برسنگ قبر اندیشمندی آلمانی حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) نقش بسته است.
بر روی سنگ قبر «آنه ماری شیمل» با خط زیبای نستعلیق این كلمات نورانی از حضرت علی(ع) نقش بسته است كه:
(الناس نیام فاذا ماتوا انتبهو. مردم خوابند و وقتی می میرند بیدار می شوند).
آنه ماری شیمل یكی از معدود مستشرقانی بود كه بسیاری از وجوه تاریخ اسلام را با انصاف نگریسته است به گونه ای كه برخی او را عاشق جهان اسلام تلقی می كنند.

یا علــــــــــــــــــــــــــــــــــی حیـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مدد (اختصاصی)


برچسب ها :
سنگ قبر ,  امرالمومنین ,  حدیثی از امیرالمومنین ,  آنه ماری شیمل اندیشمندی آلمانی ,  سنگ قبر اندیشمندی آلمانی ,  سنگ قبر آنه ماری شیمل ,  آنه ماری شیمل ,