جناب آقای سعید حدادیان در مجلس سیاه پوشان محرم  بنا به فرموده مقام معظم رهبری و پیروی از دستورات ایشان اعلام کرد در مجالس بنده کسی برهنه سینه نزند

این است عزاداری برای ابی عبدالله علیه السلام

تا دیروز قمه زنی و حال برهنه شدن

کم کم بگویید بساط نوکری را جمع کنید

برچسب ها :
سعید حدادیان ,